Formy informowania o zmianach wzorców umownych
Zmiany w prawie telekomunikacyjnym opublikowane w Dzienniku Ustaw
WAŻNE informacja groźba wykreślenia z CEIDG
Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego
Zmiany tuż, tuż – nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne trafiła do Prezydenta
Roszczenia ISP względem abonenta cz. III – Roszczenie zw. z brakiem zwrotu lub uszkodzeniem sprzętu
Prezes UKE konsultuje warunki zapewnienia dostępu do kanalizacji kablowej oraz kanalizacji budynku największych Operatorów
Roszczenia ISP względem abonenta cz. II – Roszczenie o zwrot przyznanej ulgi