Obowiązek informacyjny PIT
Odpowiedzialność za uszkodzoną infrastrukturę podczas prac budowlanych
Zmiany w przepisach o wspólnotach mieszkaniowych
Wytyczne UKE ws. określania prędkości w umowie z abonentem
Nowy rodzaj umowy z abonentem
Nowe wymogi formalne wniosku do Prezesa UKE o wydanie decyzji ws. dostępu do budynku
WAŻNE – NOWA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Biała lista VAT rachunek bankowy