Co zrobić, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przeprowadzenie kabla przez swoją nieruchomość?
Być może UOKiK będzie karał za opóźnienia w płatnościach faktur
Kilka słów o prawnych aspektach korzystania z eBOK
Zarząd sukcesyjny, czyli jak przedsiębiorstwo może przetrwać śmierć właściciela
Formy informowania o zmianach wzorców umownych
Zmiany w prawie telekomunikacyjnym opublikowane w Dzienniku Ustaw
WAŻNE informacja groźba wykreślenia z CEIDG
Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego