Redukcja kosztów ISP związanych z dostępem telekomunikacyjnym
Rozwiązanie umowy przez abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usługi
Procedura telefonicznej zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego w zakresie wzorców umownych
Stanowisko UOKIK: Operator jest odpowiedzialny za usługi Premium
Czy trzeba udostępniać abonentom nagrania telefoniczne rozmów sprzedażowych?
Jak powinna wyglądać odpowiedź na reklamację?