Czy zmiana miejsca zamieszania przez abonenta umożliwia mu bezkosztowe rozwiązanie umowy terminowej?
Jakie koszty dostępu do nieruchomości ponosi Operator?
EDIT: WAŻNY KOMUNIKAT SPRAWOZDANIA GUS
Czy można,,zalegalizować” infrastrukturę telekomunikacyjną wewnątrzbudynkową
Oficjalny speedtest UKE
Nowa wysokość opłat sądowych
Co zrobić, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przeprowadzenie kabla przez swoją nieruchomość?
Być może UOKiK będzie karał za opóźnienia w płatnościach faktur